TRV:02391

ID TRV:02391
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst c) En trådfordeling skal minimum vise:
  1. Fordelingskap med angivelse av navn
  2. Hovedkabel/objektkabel med angivelse av navn og dimensjon (antall ledninger og ledningskvadrat)
  3. Lederens nummer og angivelse av tilhørende objekt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon