TRV:02393

ID TRV:02393
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) En sporisolering skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
  1. Sporfeltene skal kunne bygges slik som prosjekteringen tilsier.
  2. Drift- og vedlikeholdspersonalet skal kunne drifte og vedlikeholde sporfelt med bakgrunn i denne tegningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon