TRV:02395

ID TRV:02395
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst d) En sporisolering skal minimum vise:
  1. Skjematisk sporplan (begge skinner)
  2. Sporavsnittenes utstrekning med angivelse av nummer
  3. Elektriske og isolerte skjøter
  4. Tilførsel og retur / sender og mottaker med angivelse av nummer
  5. Nødvendige komponenter i jording- og returstrømssystemet
  6. Sporvekselnummer
  7. Sporsperre med angivelse av nummer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon