TRV:02396

ID TRV:02396
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Koblingsskjema skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
  1. Den spesifikke applikasjonen av systemet skal kunne bygges slik som prosjekteringen tilsier
  2. Drift- og vedlikeholdspersonalet skal kunne drifte og vedlikeholde anlegget med bakgrunn i disse skjemaene
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon