TRV:02398

ID TRV:02398
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) ATC kodetabeller skal utarbeides med tilstrekkelig detaljnivå til at:
  1. ATC baliser skal kunne kodes riktig.
  2. Drift og vedlikeholdspersonalet skal kunne drifte og vedlikeholde ATC anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon