TRV:02400

ID TRV:02400
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Testprotokoller skal dokumentere at all nødvendig verifikasjon i henhold til testspesifikasjoner er gjennomført.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon