TRV:02401

ID TRV:02401
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) Testprotokoller skal dokumentere at den spesifikke applikasjonen av systemet oppfyller krav i forriglingstabellen og funksjonsspesifikasjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon