TRV:02403

ID TRV:02403
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Det skal for hver spesifikke applikasjon utarbeides et sikkerhetsbevis (Safety Case) i henhold til retningslinjer gitt i [EN 50129].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon