TRV:02404

ID TRV:02404
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Drift- og vedlikeholdsdokumentasjon skal omfatte all nødvendig dokumentasjon for å drifte og vedlikeholde anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon