TRV:02406

ID TRV:02406
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Drift- og vedlikeholdsdokumentasjon skal minimum inneholde:
  1. Systembeskrivelse
  2. Montasjebeskrivelse
  3. Stykkliste
  4. Reservedelsliste
  5. Beskrivelse av feilretting
  6. Beskrivelse av eventuelt forebyggende vedlikehold
  7. Operatørdokumentasjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon