TRV:02408

ID TRV:02408
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Kilometerangivelse for objekter: Kilometer for objekter bør bestemmes ved å trekke normalen på bestemmende spors senterlinje og å tilordne samme kilometer for alt langs normalen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre enhetlig posisjonering av objekter langs sporet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kilometer