TRV:02409

ID TRV:02409
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Felles kilometer: For å forhindre at kilometer oppgis galt i drifts- og avvikssituasjoner skal kilometer være felles når baner ligger i rimelig nærhet til hverandre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre enhetlig posisjonering av objekter langs sporet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kilometer