TRV:02410

ID TRV:02410
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kilometreringsreferanse: Kilometerverdier skal refereres til bestemmende spor.
  1. Utførelse: Ved flersporet bane skal utgående hovedspor benyttes som bestemmende spor.
  2. Utførelse: Dersom to eller flere baner er parallellført i samme trasé, skal normalt det lengste spor benyttes som det bestemmende spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre enhetlig posisjonering av objekter langs sporet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kilometer