TRV:02413

ID TRV:02413
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Hastighetsprofil: Hastighetsprofilet bør i størst mulig grad tilpasses hastighet/vei-diagrammene for de raskeste tog.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal begrense lokale innsnevringer av profilet for strekningshastighet
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Horisontaltrasé