TRV:02414

ID TRV:02414
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Minste lengde for avsnitt med konstant krumning: Sirkelkurver og rette avsnitt på linjen skal ha lengde i henhold til Tabell: Minste lengde for avsnitt med konstant krumning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god komfort ved å begrense hyppige retningsendringer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Horisontaltrasé