TRV:02415

ID TRV:02415
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Overhøyde ved lave hastigheter: Ved hastighet mindre enn eller lik 40 km/h skal det ikke legges inn overhøyde.
  1. Unntak: Om særskilte forhold tilsier bruk av overhøyde skal denne maksimalt være 60 mm. Unntaket gjelder ikke for hensettingsspor eller ved sporsperrer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Ved hastigheter inntil 40 km/h vil verdier av manglende overhøyde/sideakselerasjon være tilstrekkelig lave for å sikre god komfort og akseptable sporkrefter uten overhøyde.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Horisontaltrasé