TRV:02418

ID TRV:02418
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Maksimal grense for overhøyde pga. avsporingsfaren ved lave hastigheter for nye baner og linjeomlegginger: Følgende parameter skal benyttes:
  1. Grense: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til maksimal grense for overhøyde ved lave hastigheter skal sikre mot avsporing som følge av liten vertikal hjullast på ytterstreng ved kjøring i svært lav hastighet. Dette gjelder spesielt der vindskjevheter i sporet forårsaker ytterligere avlastning
Relatert krav
Opprettet
Referanse
  • TSI Infrastruktur 2015 - krav 4.2.4.2 pkt.(3)
  • EN 13803 - avsnitt 6.2

, tabell 6

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger