TRV:02419

ID TRV:02419
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Grenseverdi for rampestigning for nye baner og linjeomlegginger: Følgende parameter skal benyttes:
  1. Grenseverdi: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 1:400
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal begrense verdier av vindskjevhet ved oppbygging av overhøyde i overgangskurver.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 13803:2017 - avsnitt 6.6
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger