TRV:02421

ID TRV:02421
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Grenseverdi for variasjon av den manglende overhøyde for nye baner og linjeomlegginger: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Normale krav: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 50 mm/s (tilsv. ψ = 0,33 m/s3)
  2. Minste krav: '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' = 70 mm/s (tilsv. ψ = 0,46 m/s3)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god komfort ved å begrense endringshastighet av sideakselerasjon ved kjøring i kurver.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 13803:2017 - avsnitt 6.8
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger