TRV:02426

ID TRV:02426
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Maksimal verdi for overhøyde for eksisterende baner - konvensjonelt materiell: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Maksimal verdi for overhøyden: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 150 mm
  2. I kurver hvor toget ofte stopper gjelder hmaks = 130 mm. Eksempelvis ved plattform eller 500 m foran innkjørs- eller blokksignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon