TRV:02426

ID TRV:02426
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Maksimal verdi for overhøyde for eksisterende baner - konvensjonelt materiell: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Maksimal verdi for overhøyden: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 150 mm
  2. I kurver hvor toget ofte stopper gjelder hmaks = 130 mm. Eksempelvis ved plattform eller 500 m foran innkjørs- eller blokksignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre for store krefter på nedre (innerste) skinnestreng ved kjøring i lav hastighet.

Kravet skal sikre komfort ved å unngå stor overskuddsoverhøyde ved kjøring i lav hastighet og stans. Kravet ivaretar krav til maksimal overhøyde i TSI Infrastruktur

Relatert krav
Opprettet
Referanse TSI Infrastruktur - parameterkrav 4.2.4.2
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - eksisterende baner