TRV:02428

ID TRV:02428
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Grenseverdi for rampestigning for eksisterende baner - konvensjonelt materiell: Følgende parameter skal benyttes:
  1. Grenseverdi: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 1:400
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon