TRV:02430

ID TRV:02430
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Grenseverdi for variasjon av den manglende overhøyde for eksisterende baner - konvensjonelt materiell: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Grenseverdi: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 80 mm/s (tilsv. ψ = 0,52 m/s3)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god komfort ved å begrense endringshastighet av sideakselerasjon ved kjøring i kurver.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 13803:2017 - avsnitt 6.8
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - eksisterende baner