TRV:02430

ID TRV:02430
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Grenseverdi for variasjon av den manglende overhøyde for eksisterende baner - konvensjonelt materiell: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Grenseverdi: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 80 mm/s (tilsv. ψ = 0,52 m/s3)
  2. I kurve med kurveveksel eller på bro uten gjennomgående ballast gjelder Imaks = 100 mm for R ≤ 350 og Imaks = 130 mm for R > 350.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon