TRV:02432

ID TRV:02432
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Grenseverdi for overskuddshøyde for eksisterende baner - konvensjonelt materiell: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Grenseverdi: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' R ≤ 600 = 90 mm
  2. Grenseverdi: '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' R > 600 = 110 mm
  3. For rene persontrafikkbaner gjelder ikke kravet TRV:02432
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal begrense krefter på sporets innerste skinnestreng i kurver.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 13803:2017 - avsnitt 6.4
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - eksisterende baner