TRV:02437

ID TRV:02437
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Grenseverdi for manglende overhøyde for eksisterende baner - krengetogsmateriell: Følgende parametere skal benyttes:
  1. R < 250: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 160 mm
  2. 250 ≤ R ≤ 300: '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' = (1,7R-265) mm
  3. R > 300: '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' = 245 mm
  4. For kurve med kurveveksel eller på bro uten gjennomgående ballast skal Imaks ikke overstige 180 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre mot avsporing og velting i kurver

Kravet skal sikre god komfort ved å begrense sideakselerasjon ved kjøring i kurver. Kravet skal begrense sporkrefter og dermed nedbrytning av sporkomponenter ved kjøring i kurver.

Kravet ivaretar krav til maksimal sideakselerasjon i TSI Infrastruktur.

Relatert krav
Opprettet
Referanse TSI Infrastruktur - parameterkrav 4.2.4.3 (2)

EN 13803:2017 - avsnitt 6.3

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre for krengetogsmateriell