TRV:02439

ID TRV:02439
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Grenseverdi for rampestigningshastighet for eksisterende baner - krengetogsmateriell: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Grenseverdi: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 75 mm/s (tilsv. 1:3.7 V)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon