TRV:02441

ID TRV:02441
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Grenseverdi for rampestigning for sidespor og skiftespor på stasjoner: Følgende parameter skal benyttes:
  1. Grenseverdi: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 1:300
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon