TRV:02442

ID TRV:02442
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Grenseverdi for rampestigningshastighet for sidespor og skiftespor på stasjoner: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Grenseverdi: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 46 mm/s (tilsv. 1:6 V)
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon