TRV:02442

ID TRV:02442
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Grenseverdi for rampestigningshastighet for sidespor og skiftespor på stasjoner: Følgende parametere skal benyttes:
  1. Grenseverdi: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' = 46 mm/s (tilsv. 1:6 V)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god komfort ved å begrense endringshastighet av overhøyde ved kjøring i overgangskurver.
Relatert krav
Opprettet
Referanse EN 13803:2017 - avsnitt 6.7
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - sidespor og skiftespor på stasjoner