TRV:02443

ID TRV:02443
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kombinasjonskurver: Kombinasjonskurver bør unngås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kurver som er sammensatt av flere elementer med ulike radier medfører mer komplisert vedlikehold og dårligere komfort.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kombinasjonskurver og motsattrettede overgangskurver