TRV:02447

ID TRV:02447
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Rampestigningshastighet i ramper uten overgangskurve: Rampestigningshastighet i ramper uten overgangskurve skal ikke være større enn 46 mm/s.
  1. Utførelse: For nye baner skal overhøyderampen sammenfalle med en overgangskurve.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god komfort for passasjerer
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Kurver uten overgangskurver