TRV:02448

ID TRV:02448
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Bufferoverdekning: For å sikre ønsket bufferoverdekning i sirkelkurver som krummer i forskjellig retning, skal det enten velges tilstrekkelig store radier eller det skal anlegges en rettlinje mellom kurvene.
  1. Utførelse: Hvis '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' ≥ 120 anlegges ingen rettlinje.
  2. Utførelse: Hvis 100 ≤ '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' < 120 anlegges en rettlinje på 7 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og ingen rettlinje i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
  3. Utførelse: Hvis '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' < 100 anlegges en rettlinje på 10 meter i spor som skal trafikkeres av personvogner og 7 meter i spor som bare skal trafikkeres med godsvogner.
  4. Utførelse: Begge radiene skal være større enn eller lik 150 meter. Det antas at radiene er positive i de ovenstående formler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre mot avsporing som følge av ombufring hvor togets buffere hekter seg inn i hverandre ved kjøring gjennom motstatt rettede kurver med små radier.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
  • EN 13803 (2017) - avsnitt 6.12 og Annex N
  • TSI Infrastructure - krav 4.2.3.4


Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Bufferoverdekning i S-kurve