TRV:02450

ID TRV:02450
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Plassering av sporveksler 2: Sporveksler skal ikke plasseres i overgangskurver eller i sirkelkurver med større overhøyde enn 100 mm 1).
  1. Unntak: Ved håndbetjent sporveksel til sidespor skal overhøyden ikke overstige 80 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt En overgangskurve inne i en sporveksel vil medføre en kompleks geometri som er vanskelig å vedlikeholde.

Stor overhøyde medfører økt omleggingskraft på grunn av tyngdekraften. Tyngdekraften vil også påvirke fraliggende tunges posisjon i forhold til stokkskinnen slik at det kan bli vanskelig å overholde sikkerhetskrav om minste avstand stokkskinne - fraliggende tunge.

Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Sporveksler og sporforbindelser