TRV:02455

ID TRV:02455
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Gjennomkjøring av avvikespor: Ved gjennomkjøring av avvikespor skal følgende hastigheter ikke overskrides:
  • For sporveksel 1:7/ R = 190 m: 35 km/h 1)
  • For sporveksel 1:9/ R = 190 m: 35 km/h 1)
  • For sporveksel 1:9/ R = 300 m: 40 km/h 2)
  • For sporveksel 1:12/ R = 500 m: 60 km/h
  1. Unntak: Gjelder ikke driftsbanegårder, skifteområder og andre spor uten persontrafikk. Her tillates hastigheten økt til 40 km/h.
  2. Unntak: Ved behov for å øke hastigheten til 50 km/h, skal de lokale tekniske og driftsmessige forhold for hver enkelt sporveksel vurderes spesielt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at stående passasjerer (f.eks. klare for avstigning) ikke faller som følge av høye verdier av manglende overhøyde og sprang i manglende overhøyde.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon