TRV:02456

ID TRV:02456
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst IKT systemer i publikumsområder: Utforming og innplassering av enheter i IKT systemer i publikumsområder som er offentlige rom skal være i henhold til Bane NOR sin stasjonshåndbok og "Unik stasjonshåndbok" for relevante stasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at alle utformingskrav som omfatter arealdisponering, publikums bevegelsesmønster på stasjonsområder og tilhørende innplassering av informasjonsobjekter rutes til krav i stasjonshåndboken.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Generelle krav