TRV:02456

ID TRV:02456
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst KV-IKT systemer i publikumsområder: Utforming og innplassering av enheter i KV-IKT systemer i publikumsområder som er offentlige rom skal være i henhold til en skilt- og møbleringsplan for vedkommende stasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Generelle krav