TRV:02457

ID TRV:02457
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Gjeldende lov og forskriftskrav:

Bane NORs telesystemer skal prosjekteres og bygges i henhold til det foreliggende regelverk innen ansvarsområdet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og de forskrifter som er utarbeidet av Statens jernbanetilsyn.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Generelle krav