TRV:02457

ID TRV:02457
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Gjeldende lov og forskriftskrav:

Bane NORs ekomnett med telesystemer skal prosjekteres og bygges i henhold til det foreliggende regelverk innen ansvarsområdet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og de forskrifter som forvaltes av Statens jernbanetilsyn.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre anvendelse av relevante forskriftskrav
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Generelle krav