TRV:02468

ID TRV:02468
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Dokumentert kompetanse: Autorisert virksomhet skal kunne dokumentere at personale som utfører installasjons- og vedlikeholdsoppgaver har relevant kompetanse.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at Bane NOR benytter personell i virksomheter som er autorisert.
Relatert krav
Opprettet
Referanse FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §6.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til leverandør"