TRV:02469

ID TRV:02469
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Fagmessig utførelse: Autorisert virksomhet skal være ansvarlig for at arbeid blir utført på en faglig forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til utførelse.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §4
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Krav til leverandør"