TRV:02469

ID TRV:02469
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Fagmessig utførelse: Autorisert virksomhet skal være ansvarlig for at arbeid blir utført på en faglig forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til utførelse.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at arbeid som utføres for Bane NOR er av fagmessig standard.
Relatert krav
Opprettet
Referanse FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §4
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til leverandør"