TRV:02470

ID TRV:02470
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kompetanse og organisasjon: Leverandør skal forplikte seg til å opprettholde den kompetanse og den organisasjon som er nødvendig for å kunne modifisere eller utvide funksjonaliteten på aktuelt utstyr eller system.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Krav til leverandør"