TRV:02470

ID TRV:02470
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kompetanse og organisasjon: Leverandør skal forplikte seg til å opprettholde den kompetanse og den organisasjon som er nødvendig for å kunne modifisere eller utvide funksjonaliteten på aktuelt utstyr eller system.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at leverandører opprettholder kompetanse for produkter og tjenester som utvikler seg gjennom livsløpsstandard.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til leverandør"