TRV:02472

ID TRV:02472
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Norm for kvalitetssystem: Leverandør av tekniske systemer eller tjenester skal ha et kvalitetsstyringssystem som følger standarden NS-EN ISO 9001.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at leverandører har etablert sertifiserte kvalitetssystemer
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Krav til leverandør"