TRV:02473

ID TRV:02473
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Forskrifter, standarder og veiledninger: Installasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og tekniske veiledninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Krav til leveranser - "Krav til utførelse"