TRV:02473

ID TRV:02473
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Forskrifter, standarder og veiledninger: Installasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter for fagområdet og bør i tillegg følge relevante standarder, tekniske veiledere og vedlikeholdsmanualer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at utførelse av installasjon og vedlikeholdsoppdrag utføres iht. forskriftskrav
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Krav til leveranser - "Krav til utførelse"