TRV:02474

ID TRV:02474
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Utførelse kabling: Kabler og ledninger skal monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing og nødvendig sikring enkelt kan utføres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §7
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Krav til leveranser - "Krav til utførelse"