TRV:02475

ID TRV:02475
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Dokumentasjonskrav: Autorisert virksomhet som har utført installasjonsarbeid, skal utarbeide dokumentasjon for utført arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at virksomheter som utfører installasjonsarbeid på Bane NORs infrastruktur dokumenterer i tråd med forskriftskrav.
Relatert krav
Opprettet
Referanse Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften)

§ 8.Krav til dokumentasjon av installasjon og vedlikehold

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Krav til leveranser - "Krav til utførelse"