TRV:02477

ID TRV:02477
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Grensesnitt: IKT systemer for togfremføring og Ekomnett skal ha internasjonale standardiserte grensesnitt mot andre systemer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at leverandører ikke benytter proprietære grensesnitt.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - " Grensesnitt mot andre systemer og anlegg"