TRV:02477

ID TRV:02477
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Grensesnitt: Telesystemer og – anlegg skal ha internasjonale standardiserte grensesnitt mot andre systemer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - " Grensesnitt mot andre systemer og anlegg"