TRV:02478

ID TRV:02478
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Drift og vedlikehold: Telesystemer og -anlegg skal kunne tilknyttes et drifts- og overvåkingssystem ved å benytte internasjonale standardiserte grensesnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Grensesnitt mot driftssystemer"