TRV:02481

ID TRV:02481
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst COTS: I forbindelse med anskaffelser av IKT systemer for togfremføring og Ekomnett skal det ikke utvikles egne løsninger.
  1. Det skal velges systemer og anlegg som er utprøvd og tilgjengelig i et kommersielt marked.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NOR ikke gjør innkjøp som vil omfatte utvikling av spesielle løsninger.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt RAMS - "Pålitelighet"