TRV:02481

ID TRV:02481
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst COTS: I forbindelse med anskaffelser skal det ikke utvikles egne løsninger.
  1. Det skal velges systemer og anlegg som er utprøvd og vanlig tilgjengelig i det kommersielle marked.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt RAMS - "Pålitelighet"