TRV:02482

ID TRV:02482
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Sikringstiltak: Tiltak for å sikre Bane NORs telesystemer og -anlegg mot eksterne uønskede hendelser skal gjennomføres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt RAMS - "Pålitelighet"