TRV:02482

ID TRV:02482
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Sikringstiltak: Tiltak for å sikre IKT systemer for togfremføring og Ekomnett mot eksterne uønskede hendelser skal gjennomføres i tråd med Bane NORs styringssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at pålitelighet blir ivaretatt ved at tiltak samsvarer med prosedyre "Sikringsrisikovurdering IKT systemer" -
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt RAMS - "Pålitelighet"