TRV:02483

ID TRV:02483
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst ITIL - prosess og utstyr: Utstyr som inngår i telesystemer og -anlegg skal være utformet på en måte som sikrer at vedlikehold og service kan utføres med minst mulig innvirkning på tjenesteleveransene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt RAMS - "Vedlikeholdbarhet"