TRV:02483

ID TRV:02483
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst ITIL - prosess og utstyr: Utstyr som inngår i telesystemer og -anlegg skal være utformet på en måte som sikrer at vedlikehold og service kan utføres med minst mulig innvirkning på tjenesteleveransene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre etablering av vedlikeholdsprosesser og at nødvendig redundans for utstyr og nettverk er tilstrekkelig. Dette skal underbygge at tjenestetilbudet opprettholdes under vedlikeholdsaktiviteter.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt RAMS - "Vedlikeholdbarhet"