TRV:02484

ID TRV:02484
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tidsrom for feilretting: Utstyr som inngår i telesystemer og -anlegg skal være utformet på en måte som muliggjør en feilrettingstid på 30 minutter eller mindre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt RAMS - "Vedlikeholdbarhet"