TRV:02484

ID TRV:02484
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Tidsrom for feilretting: Utstyr som inngår i telesystemer og -anlegg skal være utformet på en måte som muliggjør en feilrettingstid på 30 minutter eller mindre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt RAMS - "Vedlikeholdbarhet"