TRV:02485

ID TRV:02485
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Maksimal høyde - Meter Over Havet: Utstyr skal kunne fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, i en høyde opp til 1400 moh.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Miljø - "Lufttrykk"