TRV:02486

ID TRV:02486
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Utstyrets funksjon - temperaturområder:

Utstyr skal være konstruert for å fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, innen temperaturnivåer spesifisert slik:

- Utstyr som er plassert i friluft: (-40 +35)°C.
- Utstyr som er plassert i skap: (-40 +65)°C.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container uten temperaturkontroll: (-20 +50)°C.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container med temperaturkontroll: (+15 +30)°C.
- Utstyr som er plassert i bygning uten klimakontroll: (0 +45)°C.
- Utstyr som er plassert i bygning med klimakontroll: (+18 +27)°C.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Miljø - Temperatur