TRV:02487

ID TRV:02487
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Utstyrets funksjon - Luftfuktighet: Utstyr skal være konstruert for å fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, innen verdier for relativ luftfuktighet spesifisert slik:
- Utstyr som er plassert i friluft: 20% - 100%.
- Utstyr som er plassert i skap: 5% - 100%.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container uten temperaturkontroll: 5% - 100%.
- Utstyr som er plassert i kiosk eller container med temperaturkontroll: 10% - 75%.
- Utstyr som er plassert i bygning uten klimakontroll: 5% - 95%.
- Utstyr som er plassert i bygning med klimakontroll: 20% - 75%.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Miljø - "Luftfuktighet"